โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ที่อยู่: 572 ถ. แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: 034 587 800

เวลาทำการเปิด 24 ชั่วโมง

คณะแพทย์

รายชื่อคณะแพทย์โรงพยาบาลพหลฯ

นัดทันตกรรม

ลงทะเบียนนัดทันตกรรมออนไลน์

ตารางออกตรวจ

ตารางออกตรวจแผนกต่างๆ

ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

คลินิกนอกเวลา

SMC คลินิกนอกเวลา

จองห้องพิเศษ

จองห้องพิเศษออนไลน์

ILab views

ดูผล Lab นอกโรงพยาบาล

เวชระเบียน

กรอกข้อมูลเวชระเบียนออนไลน์

Phahol IT

กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์

INTRANET

ระบบเว็ปภายใน

ภาพข่าวกิจกรรม

อาหารเป็นพิษในเด็ก
อาหารเป็นพิษในเด็ก
ไวรัสชิก้า
มือเท้า
covid19
previous arrow
next arrow

ประกาศภายใน

แผนที่และการเดินทาง

ที่อยู่: 572 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 034 587 800
เวลาทำการ: เปิด 24 ชั่วโมง

 

เว็ปภายนอก

HRMS

ระบบบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

TEA UNIT

ระบบรายงานอุบัติเหตุ

Thai Care Cloud

ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ

แสกนหน้า

ระบบบันทึกใบลา ออนไลน์

IPD Paperless

ระบบผู้ป่วยใน อิเล็กทรอนิกส์

BackOffice

โปรแกรม Back office รพ.พหลฯ

Scroll to Top