โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Phaholpolpayuhaseana Hospital

ที่อยู่ 572 ถ. แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 587 800

ตารางออกตรวจแพทย์

ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

นัดทันตกรรมออนไลน์

ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

คลินิก smc

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

Intranet

ระบบเว็ปภายใน รพ.พหลฯ

คณะแพทย์

รายชื่อคณะแพทย์ รพ.พหลฯ

Room Sevice

ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์

บริจาค

ร่ามบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

ILAB VIEW

ดูผลแล็ปออนไลน์ จากนอกโรงพยาบาล

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล

เวชระเบียนออนไลน์

ทำประวัติคนไข้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาหารเป็นพิษในเด็ก
อาหารเป็นพิษในเด็ก
ไวรัสชิก้า
มือเท้า
previous arrow
next arrow

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศภายใน

เว็ปไซต์ภายนอก

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

HDC

เมืองกาญจนบุรี

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

เปลออนไลน์

ลงทะเบียนขอเปลออนไลน์

IPD Paperless

ระบบผู้ป่วยใน อิเล็กทรอนิกส์

KPI@PHAHOL

ระบบตัวชี้วัด (KPI System) รพ.พหลพลพยุหเสนา

ANTBackOffice

โปรแกรม Back office รพ.พหลฯ

โปรแกรมแสกนหน้า

บันทึกใบลาออนไลน์ รพ.พหลฯ